همایش"همه پنجره ها ارزونی تو" با سخنرانی دكتر صرامی مورخ 8/9/94     14/10/1394

همایش اعتیاد - سلامت روز یکشنبه 8/9/94 با سخنرانی دکتر حمید صرامی(مدرس دانشگاه و مشاور دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدرریاست جمهوری) در جمع اساتید، دانشجویان و همکاران دانشکده ، در سالن اجتماعات فاز1 برگزار شد.
در این همایش دکتر صرامی در خصوص اعتیاد جوانان و راه های اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر با هدف پیشگیری از آسیب پذیری آنان، سخنانی را ارائه نمود.
ایشان همچنین در بخشی از سخنان خود به فراز و نشیب های جامعه بشریت در قرن های اخیر، علت تغییر استراتژی از سخت افزاری به نرم افزاری-تهدید سخت - تهدید نرم ومسیر تحولات جامعه و نتایج عصر حاضر، اشاره نمود.