چهارشنبه, 23 آبان 1397
  • En

گروه طراحی پارچه و لباسگروه طراحی پارچه و لباس

گروه طراحی پارچه و لباس دانشکده فنی دکتر شریعتی واقع در فاز 2 این دانشکده می باشد و هم اکنون رشته های طراحی وچاپ پارچه، طراحی لباس، طراحی و دوخت در دو گرایش کاردانی وکارشناسی در آن تدریس می گردد.


DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0