خدمات الکترونیکی

برنامه های معاونت پژوهش و فناوری

نگاهی به برنامه های معاونت پژوهش و فناوری

 •  ارتباط باصنعت،انعقاد تفاهم نامه هایی با صنایع کوچک و بزرگ در جهت درآمدزایی یا جذب دانشجویان در کارخانه ها
 •  اجرای سمینارها و همایش های علمی متناسب با مأموریت های دانشگاه و دانشکده
 •  راه اندازی مرکز نوآوری و توسعه کسب و کار
 • به روزرسانی و تجهیز آزمایشگاه ها و کارگاه ها و کتابخانه ها
 • نظارت بر اجرای برنامه پژوهشی گروه ها و کوشش در جهت ارتقا کیفی و سطح علمی و رفع مشکلات موجود
 • تهیه بانک اطلاعاتی از مقالات و تالیفات اساتید و دانشجویان
 • اعلام اولویت های پژوهشی و حمایت از طرح های پژوهشی اساتید و دانشجویان
 • حمایت از ثبت اختراع دانشجویان و اساتید
 • حمایت از طرح های کارآفرینی
 • برگزاری نمایشگاه دستاوردهای علمی و پژوهش و بازارچه های کارآفرینی
 • راه اندازی کانون دانش آموختگان