سمینار برق خورشیدی

عنوان فرم
 • 0
 • نام*
  1
 • نام خانوادگی*
  2
 • تحصیلات*
  3
 • کد ملی*
  4
 • ثبت نام آزاد: ۵۰۰ هزار تومان ثبت نام دانشجویی با ۵۰ درصد تخفیف: ۲۵۰ هزارتومان به همراه داشتن کارت ملی برای همه شرکت کنندگان و نیز کارت دانشجویی برای شرکت کنندگان دانشجو در زمان حضور الزامی است. اطلاعات کارت پرداخت: 6395-9911-6069-8254 بانک قوامین-امیرحسین نیک زاد
  5
 • عکس فایل پرداخت را اینجا بفرستید*برای دانشجو ها 250هزار تومان , آزاد 500 هزار تومان آپلود
   6