سند چشم‌انداز

 

یک دانشگاه نسل سوم بین المللی با استانداردهای جهانی و برند معتبر و محیط مناسب برای ورود سریع دانش آموختگان ماهر و کارآمد موفق در بازار کار است.

دانشکده فنی و حرفه ­ای دکتر شریعتی به عنوان یک دانشگاه نسل سوم بین المللی به حضور خود به عنوان ارائه کننده آموزش­های فنی و حرفه ­ای در کلاس و استاندارد جهانی و آموزشی مهارت­های زندگی در یک جامعه جهانی ضمن حفظ معیارهای ملی و مذهبی با کیفیت رو به رشد ادامه خواهد داد.