حوزه ریاست

در حوزه ریاست، تدوین استراتژی دانشکده، سیاست‌گزاری‌های کلان اعم از آموزشی، دانشجویی، مالی و اداری در چارچوب دیدگاه‌های مدیران ارشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مرکز هماهنگی دانشکده‌ها و آموزشکده‌های فنی کشور با مشارکت سایر مدیران دانشکده برنامه‌ریزی می‌شود.

معاونت‌های دانشکده (آموزشی، پژوهشی و فناوری، دانشجویی-فرهنگی و اداری-مالی) و برخی ادارات و نهادهای دانشکده در این حوزه فعالیت می‌نمایند. همچنین برخی از شوراها و کمیته‌های مختلف، زیر نظر ریاست دانشکده اداره می‌شوند. بخش‌های مختلف دانشکده که در این حوزه هدایت و رهبری می‌شوند، در نمودار زیر نمایش داده شده است.

هم‌چنین شوراها و کارگروه‌های فعال ذیل، زیر نظر رئیس دانشکده می‌باشند:

  1. کارگروه تحقیق و توسعه
  2. شورای مدیران
  3. شورای آموزشی- پژوهشی
  4. شورای فرهنگی
  5. کمیته پژوهش
  6. کمیته ترفیعات اعضاء هیات علمی و مدرسین
  7. کمیته انضباطی تجدید نظر
  8. کمیته پیشنهادات

برای ارتباط با ریاست دانشکده می‌توان به یکی از روش‌های زیر اقدام نمود:

  • دیدار حضوری با تعیین وقت قبلی از طریق تماس با شماره‌های 9-55503767
  • پست الکترونیکی Riasat@shariaty.ac.ir