حراست

منشور اخلاقی حراست

    عمل به احکام و موازین دین مبین اسلام
    رعایت قوانین و مقررات و ترویج فرهنگ مسئولیت پذیری، قانونگرایی و تعمیم آن در دانشگاه  
    تلاش در جهت تامین امنیت شغلی مدیران، اساتید و کارکنان دانشگاه
    تلاش در جهت تامین امنیت تحصیلی و ایجاد زمینه رشد و تعالی روحی – روانی و علمی دانشجویان
    رعایت اصل احترام و تکریم ارباب رجوع
    رعایت حریم خصوصی افراد و تلاش در جهت حفظ آبرو و اسرار کارکنان، اساتید، دانشجویان و مراجعین
    تلاش در جهت استقرار شایسته سالاری با تکیه بر شناسایی و معرفی کارکنان متعهد و متخصص
    تعامل و همکاری با مدیران، جهت تحقق اهداف سازمانی دانشگاه و افزایش رضایتمندی خدمت گیرندگان
    تلاش مجدانه در شناسایی و پیشگیری از آسیب های دانشگاه و ایفای نقش هشداردهنده و اصلاح کننده
    شناسایی متخلفان، قانون گریزان و برخورد متناسب و قانونی با آنان
    بهره مندی از نگرشی کلان و برنامه ریزی متناسب با فن آوری های روز و بهره مندی از آن در اجرای وظایف محوله
    توجه لازم به سه اصل: دقت، صحت و سرعت در بررسی گزارش های واصله و اطلاع رسانی به موقع به مبادی ذیربط و تصمیم گیرندگان
    اهتمام به تحقق بخشیدن سه شعار اساسی : حراست اثرگذار ، تصمیم ساز و پاسخگو