اداره کل امور شاهد و ایثارگر

ستاد دانشجویان شاهد:

- معرفی دانشجویان شاهد دارای معدل بالا  و یا ارتقاء تحصیلی به عنوان دانشجوی نمونه و اهداء جوایز به نامبردگان

-   ارسال اسامی دانشجویان شاهد دارای معدل بالا و یا ارتقاء تحصیلی به بنیاد شهید استان

-  همکاری واحد مشاوره دانشکده با این ستاد در جهت حل مشکلات آموزشی و خانوادگی دانشجویان شاهد

- تشکیل کلاسهای تقویتی آموزشی برای هر درس به وسیله اساتید و مدرسین دانشکده یا راهنمای اساتید راهنمای شاهد

- دانشجویان شاهد از خدمات مشاوره بهره‌مند می‌گردند.(جدول ساعات حضور اساتید مشاور و امور شاهد به شرح ذیل می‌باشد.)

 تعاریف:

1) دانشجوی شاهد و ایثارگر: به همسر و فرزند شهید، فرزند شهیده + جانباز 25% و بالاتر و همسر و فرزند آنها + آزادگان و همسر و فرزند آنها که شاغل به تحصیل در مقاطع تحصیلی کاردانی و بالاتر در یکی از  دانشگاه‌ها و یا مراکز و موسسات آموزش علی اطلاق می‌شود که مورد تأیید وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش بوده و منجر به اخذ حداقل مدرک کاردانی گردد.

2) بنیاد محل تحصیل: بنیاد شهید و امور ایثارگران استانی که به امور رفاهی و آموزشی دانشجویان اعم از بومی یا غیر بومی (که در آن استان تحصیل می نمایند) رسیدگی می‌کند و کلیه امور آنها را انجام می‌دهد.

3) بنیاد محل پرونده: بنیاد شهید و امور ایثارگران استانی که پرونده شاهد/ایثارگری در آن استان مفتوح باشد.

دانشجویان شاهد و ایثار گر جهت ثبت نام کلیک نمایند