روسای پیشین

اسامی مدیران دانشکده از بدو تاسیس تاکنون در ذیل آمده است.

 

طاهره شالچیان

لیسانس آموزش و پرورش و در حال حاضر دکترا، رئیس آموزشکده فنی سمیه (از سال 1361 الی 1370)

 

عذرا گیتی محرابی

مهندسی مکانیک (از سال 1370 الی 1378)

 

شهین شاهچراغی

لیسانس مهندسی معماری - فوق لیسانس مدیریت آموزشی (از سال 1378 الی 1383)

 

مرضیه گرد

لیسانس مهندسی شیمی - فوق لیسانس مدیریت آموزشی (از سال 1383 الی 1389)

 

فرزانه علی جانی

لیسانس مهندسی برق گرایش سخت افزار - فوق لیسانس مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره‌وری (از سال 1389 الی 1393)

 

فاطمه مهاجرانی

لیسانس مهندسی مکانیک دانشگاه شهید باهنر کرمان 1374 - فوق لیسانس مکانیک دانشگاه شهید باهنر کرمان 1377، فوق لیسانس مدیریت استراتژیک -  (از سال 1393 تا 1396)

 

مرضیه گرد

لیسانس مهندسی شیمی - فوق لیسانس مدیریت آموزشی (از سال 1396 تا 1401)

 

حجیه بسطامی

دکترای مهندسی مواد و متالورژی از دانشگاه تربیت مدرس و فوق دکتری از کشور بلژیک ( از سال 1401 تا 1402)

 

نسیم زارعیان

دکترا - رئیس دانشکده (از سال1403 تا کنون)