درباره دانشکده

دانشکده فنی و حرفه ای دختران دکتر شریعتی تهران با مساحت تقریبی 28 هکتار در اتوبان شهید تندگویان تهران به عنوان بزرگترین دانشکده فنی و حرفه ای دختران در خاورمیانه میباشد.
این دانشکده با هفت گروه با نامهای: فنی، هنر و معماری، علوم اداری، طراحی دوخت، تربیت بدنی و کشاورزی و نیز با 21 عنوان رشته مقطع و 45 رشته گرایش در حال آموزش دانشجویان می باشد.
شما در این منوی مطالبی از قبیل: تاریخچه دانشکده، دانشکده در یک نگاه و... را مطالعه خواهید کرد.