پنجمین جلسه کارگروه عفاف و حجاب

۱۸ بهمن ۱۴۰۲ | ۱۱:۵۹ کد : ۷۷۸۳ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۷۱
با حضور آقای دکتر موسوی؛ مدیرکل ارتباط با صنعت دانشگاه فنی و حرفه ای، آقای دکتر عنایت مهر ؛ نماینده بازرسی کل کشور، خانم دکتر الهی؛مدیر گروه طراحی پارچه و لباس دانشکده و آقای دکتر تات رئیس اداره پژوهش در دانشکده فنی و حرفه ای دختران دکتر شریعتی برگزار گردید.

به گزارش معاونت پژوهشی دانشکده شریعتی  پنجمین جلسه کارگروه عفاف و حجاب 17 بهمن سال جاری با حضور دکتر موسوی؛ مدیرکل ارتباط با صنعت دانشگاه فنی و حرفه ای، دکتر عنایت مهر ؛ نماینده بازرسی کل کشور، دکتر الهی؛مدیر گروه طراحی پارچه و لباس دانشکده و دکتر تات رئیس اداره ارتباط با صنعت دانشکده در دانشکده فنی و حرفه ای دختران دکتر شریعتی برگزار گردید.

در این جلسه دکتر موسوی مدیرکل محترم ارتباط با صنعت دانشگاه فنی و حرفه ای سخنان خود را با اعلام دستور جلسه و پیگیریهای صورتجلسه قبلی آغاز نمودو پس از آن اعضا حاضر در جلسه به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند.

 در ادامه دکتر الهی راهکارهایی تخصصی  ارائه نمود و  آقای دکتر عنایت مهر نماینده بازرسی کل کشور ضمن تشکر از اقدامات صورت گرفته از حمایت همه جانبه بازرسی و پیگیری امور و رفع تنگناهها سخن به میان آورد.


نظر شما :