بازدید دکتر جلیلی معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه از خوابگاه دانشجویی و سلف سرویس

۲۱ بهمن ۱۴۰۲ | ۱۴:۱۱ کد : ۷۷۹۱ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۱۸۷
دکتر جلیلی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه فنی ؛  به همراه دکتر سلیمی ؛ معاون فرهنگی و دانشجویی دانشکده ، معاون مالی و اداری دانشکده، مسئولین و مدیران آن حوزه به منظور بررسی شرایط موجود پرداختند.

به گزارش روابط عمومی دانشکده شریعتی امروز شنبه 21 بهمن ماه ،  دکتر جلیلی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه فنی ؛  به همراه دکتر سلیمی ؛ معاون فرهنگی و دانشجویی دانشکده ،دکتر پور جوان ؛معاون مالی و اداری دانشکده، مسئولین ، و مدیران آن حوزه به منظور بررسی شرایط موجود ، جهت آغاز ترم جدید از سلف و خوابگاه های دانشجویی بازدید نمودند.

در این بازدید روند اجرایی پخت ، نحوه ارائه خدمات و کیفیت و کمیت  وعده های غذایی و دیگر مسائل مربوط به آن ، روند پیشرفت بازسازی انبار و خوابگاه شماره 2  دانشکده فنی و حرفه ای دکتر شریعتی  از نزدیک مورد بررسی قرار گرفت.

در پایان این بازدید جلسه ای با کارکنان حوزه فرهنگی و دانشجویی دانشکده برگزار شد تا با  بررسی موارد مطرح شده و ارائه پیشنهاداتی به منظور بهبود و ارتقای امکانات، گامی موثری برای ارائه خدمات مطلوبتر به دانشجویان برداشته شود.


نظر شما :