قابل توجه دانشجویان متقاضی ترم تابستان

۰۷ خرداد ۱۴۰۳ | ۱۰:۱۸ کد : ۸۱۳۶ اطلاعیه ها اطلاعیه های آموزش
تعداد بازدید:۵۲۳۶

به منظور حفظ کیفیت آموزشی ، ایجاد تسهیلات و تسریع در فرایند دانش آموختگی، صرفه جویی در حامل های انرژی، دوره تابستان سال تحصیلی 1403-1402 به شرح زیر ارائه می گردد  :
1.    در دانشکده ها و آموزشکده ها فقط دروس کارآموزی و پروژه ارائه می گردد و دانشجویان حائز شرایط براساس سرفصل هر رشته ( از جمله تعداد کل واحدهای پاس شده ، رعایت پیش نیاز و ... ) مجاز به اخذ این دروس طبق جدول زمانبندی انتخاب واحد با پرداخت شهریه خواهند بود . شایان ذکر است پس از انتخاب واحد، باید مراحل لازم  اخذ معرفی نامه کارآموزی طبق اطلاعیه واحد ارتباط با صنعت انجام پذیرد .
2.    در دوره تابستان اخذ واحد به صورت همزمان در بیش از یک دانشگاه  مجاز نمی باشد . 
**ترم تابستان فقط به یکی از دو صورت مهمان در دانشکده های غیر فنی و حرفه ای (دروس عمومی )  و یا در دانشکده محل تحصیل (فقط دروس پروژه و کارآموزی ارائه می گردد) می باشد و امکان انتخاب هر دو به صورت همزمان وجود ندارد لذا دانشجویانی که معرفی نامه مهمان صادر و تایید شده است امکان انتخاب واحد در دانشکده محل تحصیل برای دروس کارآموزی و پروژه را ندارند. 
3.    تعداد واحد مجاز برای اخذ در تابستان حداکثر 6 واحد درسی می باشد .
•    براساس تبصره سه ماده 7 آیین نامه آموزشی در شرایط خاص دانشجویانی که با اخذ حداکثر 8 واحد درسی (صرفا عمومی و پایه ) دانش آموخته می شوند ، با رعایت قوانین و مقررات آموزشی می تواند کلیه واحدهای مذکور را در تابستان به صورت مهمان در سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی اخذ نمایند.
4.    دانشجویانی که متقاضی مهمان شدن به مراکز دیگر هستند : 
•    دانشجویان از گروه معارف فقط مجاز به اخذ یک عنوان درسی می باشند
•    دانشجویان پس از پیگیری و اطمینان از ارائه درس در دانشگاه مقصد از طریق سامانه بوستان  درخواست معرفی نامه مهمانی خود را از تاریخ 02/04/1403 لغایت 20/04/1403 ارسال نمایند . پس از تایید نهایی معرفی نامه مهمان ، معرفی نامه خود را به دانشگاه مقصد ارائه نمایند . 
بدیهی است نمرات دروس مهمانی که بدون دریافت معرفی نامه تایید شده از دانشکده شریعتی باشد، قابل قبول نخواهد بود .
5.    نظر به اینکه حذف و اضافه در دوره تابستان ممنوع می باشد لذا متذکر می گردد برای دوره تابستان حذف، اضافه و یا بازپرداخت شهریه پرداخت شده امکان پذیر نخواهد بود لذا از ارائه دروس در دانشگاه مقصد اطمینان حاصل نموده و سپس درخواست دهید  .
6.    مهلت ثبت  نمرات مهمانی به سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از تاریخ 03/06/1403 لغایت 04/07/1403 خواهد بود و پس از آن نمرات دروس فاقد نمره ، نمرات ناتمام و... به صورت سیستمی صفر خواهد شد. مسئولیت پیگیری اعلام نمرات به دانشکده شخص دانشجو خواهد بود.
7.    زمان بندی تعریف شده در این اطلاعیه ، قابل تمدید نخواهد بود .

اداره آموزش
7 خرداد 1403
 


نظر شما :